Κέντρο Νοηματικής Γλώσσας “Έκφραση”

Category :
Publish date : April 8, 2014
Διεύθυνση Εθ.Αμύνης 40, Θεσσαλονίκη
Υποκατηγορία Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας
Τηλέφωνο 2315319150
Email kengekfrasi@gmail.com
Website http://www.kengekfrasi.gr