ΚΑΡΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Category :
Publish date : May 4, 2015
Διεύθυνση ΠΑΠΑΓΟΥ 51, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 59300
Υποκατηγορία ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλέφωνο 2333502105
Email bkarkelis@yahoo.com
Website http://www.bkarkelis.gr